Monthly Archive:: Září 2014

30 Zář 2014

Družinový sbor

Sbor by měl být již tuto středu 1.10! Dnes budou dětem rozdány zbývající přihlášky Sborový zpěv se bude konat každou STŘEDU v učebně č . 44 od 14:00 do 15:30 hod. První zkouška se uskuteční 1. 10.
29 Zář 2014

Židlovaná

Děti tancuji okolo židlí, vždy se jedna odebere, kdo si nestihne na židli sednout vypadává. Přiložené také fotografie knihy bajek, kterou teď čteme. Dětem jsem vysvětlila,co bajky jsou a na jejich konci si vždy řekneme jaké ponaučení
28 Zář 2014

Podzimní listí

Prosím rodiče o vylisování několika různých listů na VV a děti si je přinesou 14 . října na VV , Sp. Budeme vyrábět skřítky.
27 Zář 2014

Dobrý den :)

27 Zář 2014

Ředitelské volno

Ředitelské volno dne 8.října a 10. října! Knihovna se přesouvá na 15. října.
27 Zář 2014

Tří týmové hry

Děti se rozdělily do družstev a nejdříve hrály hru Hlemyždi. Děti měly na zádech určitý předmět a s tim se musely dostat k předem určené značce. Další byla hra prasatko kvik, kdy se děti poznávaly po hlase.
23 Zář 2014

Výtvarný ateliér

Děti pracovaly na svych vy tvorech ve výtvarném ateliéru. Našim tématem bylo podzimní listí. Děti obtiskovaly listy natřené temperovou barvou na čtvrtky. Práce se jim velmi povedla!  
17 Zář 2014

Bludiště

Fotografie z týmové hry „Bludiště“.
17 Zář 2014

Odpolední program v relaxační místnosti

Jelikož nám počasí nepřálo, rozhodly jsme se jit s dětmi do naší nově vybudované relaxační místnosti s projektorem. Děti tancovaly podle tanečních sestav a kroků, které jim byly pouštěny na projektoru. Také si za hrály hru „Živé
15 Zář 2014

Kvízové odpoledne

Poznáváme pohádkové postavy Děti utvořily skupinky po pěti a řešily kvízové otázky, týkající se pohádek a pohádkových dvojic! Soutěž byla i s odměnami a děti byly velmi šikovné!